Misja służby cywilnej. Służąc obywatelom efektywnie wykonujemy zadania państwa. Działamy profesjonalnie, rzetelnie, bezstronnie i neutralnie politycznie.

Aktualności

  • 03.03.2015

    Szef służby cywilnej Claudia Torres–Bartyzel gościła w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim. Minister wzięła udział w spotkaniu z przedstawicielami instytucji państwowych z terenów województw zachodniopomorskiego i lubuskiego.

Zadania Szefa Służby Cywilnej

Szef Służby Cywilnej realizuje zadania określone w ustawie przy pomocy dyrektorów generalnych urzędów.
Szef Służby Cywilnej m.in.:
- czuwa nad przestrzeganiem zasad służby cywilnej,
- kieruje procesem zarządzania zasobami ludzkimi w służbie cywilnej,
- gromadzi informacje o korpusie służby cywilnej,
- przygotowuje projekty aktów normatywnych dotyczących służby cywilnej,
- monitoruje i nadzoruje wykorzystanie środków finansowych

PRZEGLĄD SŁUŻBY CYWILNEJ

„Przegląd Służby Cywilnej” jest elektronicznym dwumiesięcznikiem korpusu służby cywilnej, wydawanym przez Szefa Służby Cywilnej. Redaktorem naczelnym pisma jest radca generalny w Departamencie Służby Cywilnej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Dagmir Długosz. Pismo informuje o zmianach w administracji rządowej, realizowanych w ramach służby cywilnej projektach oraz dobrych praktykach zarządzania wypracowywanych w administracji. „Przegląd…” przygotowywany jest w Departamencie Służby Cywilnej KPRM przy współpracy urzędów administracji rządowej i ośrodków akademickich zaangażowanych w życie publiczne.