Czym jest służba cywilna

Służba cywilna to przede wszystkim ludzie (członkowie korpusu służby cywilnej). Naszym zadaniem jest zapewnienie sprawnego funkcjonowania administracji publicznej, niezależnie od sytuacji politycznej i zmian rządów.

Budowa nowoczesnego państwa, wzrost efektywności działania jego organów i przede wszystkim zadowolenie społeczeństwa to najważniejsze cele i zadania, które mają wypełnić członkowie korpusu służby cywilnej. 

W sprawach służbowych

Najnowszy felieton

Panie, Panowie członkowie korpusu służby cywilnej,
niedawno zostały opublikowane, a za kilka dni (27 i 29.08) wejdą w życie, nowe rozporządzenia dotyczące ocen pracowniczych oraz zarządzenie w sprawie opisywania i wartościowania stanowisk pracy. Wcześniej weszło w życie rozporządzenie w sprawie szkoleń. Chciałabym podzielić się z Państwem oczekiwaniami, jakie wiążę z nadchodzącymi zmianami.
Dotychczasowe funkcjonowanie systemu ocen w służbie cywilnej nie spełnia moich oczekiwań. Zdecydowana większość pracowników urzędów jest oceniana na poziomie „powyżej oczekiwań” lub „znacznie powyżej oczekiwań.” Co prawda, miło jest sobie wyobrazić, że chodząc po urzędowych korytarzach mijam prawie wyłącznie osoby wyjątkowo utalentowane i szczególnie zaangażowane w pracę. Statystyka zmusza jednak do powrotu na ziemię. Zaskakuje stosunkowo niewielka liczba ocen pozytywnych –  „na poziomie oczekiwań”. Być może chodzi o to, że w pięciostopniowej skali ocen to „trójka”. Kto by chciał, jako dorosły człowiek, przynosić do domu „trójkę”?