Misja służby cywilnej. Służąc obywatelom efektywnie wykonujemy zadania państwa. Działamy profesjonalnie, rzetelnie, bezstronnie i neutralnie politycznie.

Aktualności

  • 21.01.2015

    Budowa społecznego zaufania do administracji publicznej i uruchomienie nowych projektów ułatwiających kontakt obywatela z urzędami to najważniejsze tematy konferencji szefów urzędów i urzędników na co dzień zajmujących się obsługą obywateli w blisko 200 urzędach w całej Polsce. W pierwszym tego typu spotkaniu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów uczestniczyli szef KPRM Jacek Cichocki i szef służby cywilnej Claudia Torres-Bartyzel.

Zadania Szefa Służby Cywilnej

Szef Służby Cywilnej realizuje zadania określone w ustawie przy pomocy dyrektorów generalnych urzędów.
Szef Służby Cywilnej m.in.:
- czuwa nad przestrzeganiem zasad służby cywilnej,
- kieruje procesem zarządzania zasobami ludzkimi w służbie cywilnej,
- gromadzi informacje o korpusie służby cywilnej,
- przygotowuje projekty aktów normatywnych dotyczących służby cywilnej,
- monitoruje i nadzoruje wykorzystanie środków finansowych

PRZEGLĄD SŁUŻBY CYWILNEJ

„Przegląd Służby Cywilnej” jest elektronicznym dwumiesięcznikiem korpusu służby cywilnej, wydawanym przez Szefa Służby Cywilnej. Redaktorem naczelnym pisma jest Dyrektor Departamentu Służby Cywilnej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Dagmir Długosz. Pismo informuje o zmianach w administracji rządowej, realizowanych w ramach służby cywilnej projektach oraz dobrych praktykach zarządzania wypracowywanych w administracji. „Przegląd…” przygotowywany jest w Departamencie Służby Cywilnej KPRM przy współpracy urzędów administracji rządowej i ośrodków akademickich zaangażowanych w życie publiczne.