Inauguracja zajęć XXIX Promocji KSAP

11.10.2017
Zdjęcie przedstawia słuchaczy składających ślubowanie.

"Wybierając naukę w Krajowej Szkole Administracji Publicznej, a w konsekwencji również określony model kariery zawodowej, podjęli Państwo mądrą i odważną decyzję" - powiedziała dziś minister Beata Kempa podczas inauguracji zajęć słuchaczy kolejnej Promocji KSAP.

Szefowa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów zauważyła, że status urzędnika państwowego w demokratycznym kraju powinien być powodem do dumy, a przedsięwzięcia realizowane przez instytucje publiczne stanowią niejednokrotnie ogromne wyzwanie. "Jestem pewna, że wykonując nawet najtrudniejsze zadania będziecie zawsze kierować się najlepiej pojętym interesem Polski" - dodała. 

Do słuchaczy listy skierowali Prezydent RP Andrzej Duda, Marszałek Sejmu Marek Kuchciński oraz Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. Szef Służby Cywilnej, który wygłosił wykład inauguracyjny "Służba publiczna jako fundament sprawnego państwa" podkreślił, że gwarancja dostępu obywateli do służby publicznej jest uregulowana nie tylko na gruncie krajowym, ale też w aktach prawa międzynarodowego, a pierwsze podwaliny do takich regulacji zostały zawarte już w Karcie Narodów Zjednoczonych. 

Uroczystość poprzedziło złożenie kwiatów pod tablicą upamiętniającą patrona KSAP – tragicznie zmarłego Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego. Kwiaty złożyli:

  • dyrektor generalna Kancelarii Prezydenta RP Grażyna Ignaczak-Bandych - w imieniu Prezydenta RP Andrzeja Dudy;
  • szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Beata Kempa oraz szef służby cywilnej Dobrosław Dowiat-Urbański - w imieniu Prezes Rady Ministrów Beaty Szydło;
  • posłanka na Sejm Józefa Hrynkiewicz - w imieniu Marszałka Sejmu RP Marka Kuchcińskiego;
  • Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusz Błaszczak - w imieniu Prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego,
  • Dyrektor KSAP dr Wojciech Federczyk - w imieniu słuchaczy KSAP.

Podczas inauguracji Dyrektor KSAP wręczył tradycyjne znaczki KSAP pięciorgu słuchaczom, którzy w całym procesie rekrutacyjnym uzyskali najlepsze wyniki.

Nowo przyjęci słuchacze XXIX Promocji "Polonia Restituta" złożyli uroczyste ślubowanie: „Pragnąc służyć Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję sumiennie i rzetelnie wypełniać obowiązki Słuchacza Krajowej Szkoły Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego, postępować zgodnie z zasadami etyki, a swoją postawą dawać świadectwo poszanowania prawa i godności innych.”

W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele Rady Służby Publicznej, Rady KSAP, dyrektorzy generalni i dyrektorzy komórek organizacyjnych urzędów, a także liczne grono wykładowców, absolwentów i sympatyków Szkoły.