Jaki urzędnik pracuje efektywnie?

12.10.2017
Dyrektor KSAP dr Wojciech Federczyk otwiera konferencję

Odpowiedzi na to pytanie poszukiwali uczestnicy konferencji zorganizowanej w Warszawie w ramach Forum Zarządzania Publicznego. Wiodącym tematem spotkania było zapewnienie równowagi pomiędzy życiem zawodowym a rodzinnym w instytucjach publicznych.

W pierwszej części spotkania przedstawiciele Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaprezentowali informacje na temat projektu „Rodzina i praca – to się opłaca”. Ministerstwo uruchomiło platformę internetową, która zawiera m.in. informacje i porady w jaki sposób można pogodzić role zawodowe i rodzinne.

Drugą praktyką zaprezentowaną podczas spotkania był projekt Zakładu Ubezpieczeń Społecznych „Bezpieczni na starcie – zdrowi na mecie – działania prewencyjne ZUS”. ZUS dofinansowuje m.in. te działania pracodawców (płatników składek), których celem jest podnoszenie bezpieczeństwa pracy, zmniejszanie liczby wypadków oraz redukcja wpływu czynników szkodliwych na zdrowie pracowników. Zakład prowadzi także szkolenia w zakresie bezpieczeństwa pracy.

Podczas spotkania odbyła się również dyskusja panelowa, w której wzięli udział:

  • Magdalena Eilmes-Klasińska (Departament Służby Cywilnej KPRM),

  • Joanna Kotzian (firma HRK S.A.),

  • Anna Rotter (Departament Prawny Ministerstwa Finansów),

  • dr Cecylia Sadowska-Snarska (Instytut Rynku Pracy i Edukacji),

  • dr Marcin Sakowicz – moderator (Krajowa Szkoła Administracji Publicznej im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego).

Panelistki rozmawiały m.in. o trudnościach w zakresie wprowadzania rozwiązań sprzyjających work-life balance w instytucjach publicznych. Ich zdaniem, w urzędach istnieje więcej niż w przypadku sektora prywatnego ograniczeń prawnych i finansowych. Niekiedy pojawiają się opory natury psychologicznej, jak obawa przed skłonnością pracowników do nadużywania pewnych rozwiązań, np. w odniesieniu do elastycznego czasu pracy. Generalnie widoczna jest jednak tendencja do upowszechniania rozwiązań przyjaznych z punktu widzenia równowagi pomiędzy życiem zawodowym a rodzinnym, przy czym w przypadku biznesu widać to już na etapie rekrutacji pracowników (odpowiednie informacje w ogłoszeniach).

Uczestnicy konferencji mogli wziąć także udział w warsztatach na temat „Jak pozyskać pracowników i utrzymać tych najlepszych? i „Jak zbudować Program Równowaga Praca–Życie w organizacji?”.