Raport OECD na temat wpływu kryzysu finansowego na kadry służby cywilnej

21.12.2016

Najnowszy raport Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) pt. „Engaging Public Employees for a High-Performing Civil Service” dotyczy wpływu działań oszczędnościowych na liczebność, wynagrodzenia i postawy etyczne urzędników służby cywilnej.

Na podstawie przeprowadzonych badań ustalono, że w okresie 2008-2013:

  • większość państw OECD ograniczyła wielkość swoich administracji na poziomie centralnym,
  • wynagrodzenie urzędników zostało zmniejszone lub zamrożone w trzech czwartych państw,
  • na każde dziesięć państw, sześć ograniczyło środki na szkolenia.

Działania te doprowadziły do zwiększenia intensywności pracy, wyższego poziomu stresu, a także do zmniejszenia: (1) zaufania do organizacji publicznych i ich liderów, (2) satysfakcji z pracy i (3) zaangażowania w pracę. Niemniej jednak nie zaobserwowano nieuczciwych zachowań związanych z redukcjami kosztów i zatrudnienia, co – zdaniem autorów raportu – wskazuje na ważną rolę, jaką odgrywa poczucie misji służby publicznej wśród urzędników.

Jednocześnie eksperci OECD wskazują na działania mogące zwiększyć wydajność pracy urzędników, takie jak umożliwienie im zgłaszania pomysłów usprawniających pracę czy udoskonalenie komunikacji z kierownictwem urzędu. Podjęcie takich działań daje szansę na utrzymanie wysokiej skuteczności działania służby cywilnej, pomimo trudności budżetowych.

Publikacja jest dostępna w internetowej bibliotece OECD. Osoby, które nie mają uprawnień do pobrania publikacji, mogą ją bezpłatnie przeczytać online lub kupić.