Rozpoczęliśmy szkolenia z obsługi klienta z niepełnosprawnością

10.10.2017
Zdjęcie przedstawia uczestników szkolenia siedzących przy stołach ustawionych w literę "u".

Różne wymiary dostępności usług publicznych oraz standardy i dobre praktyki w obsłudze osób z niepełnosprawnościami były głównym tematem pierwszego z 16 szkoleń organizowanych w ramach projektu "Różne potrzeby, równe standardy". Kolejne odbędą się w pozostałych miastach wojewódzkich do końca października.

Poprzez organizację szkoleń Szef Służby Cywilnej chce uwrażliwić urzędników na indywidualne potrzeby obywateli, które wynikają z różnych rodzajów niepełnosprawności. Uczestnicy wzięli udział w ćwiczeniu, w którym za pomocą specjalnych sprzętów (takich jak: opaski na oczy, okulary symulujące wady wzorku, laski, słuchawki wyciszające, wózki inwalidzkie) mogli poczuć, na jakie bariery napotykają osoby z niepełnosprawnością. Ćwiczenie zostało wysoko ocenione przez uczestników. Warszataty są skierowane przede wszystkim do osób odpowiedzialnych za obsługę klienta w urzędzie oraz planowanie i realizację polityk publicznych.

Szkolenie jest realizowane w ramach projektu „Różne potrzeby, równe standardy” finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z funduszy norweskich i Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

Rekrutacja na szkolenia jest już zakończona.