Spotkanie dyrektorów generalnych ds. administracji publicznej EUPAN

16.12.2016
Zdjęcie przedstawia uczestników spotkania w sali obrad

Efektywne wdrażanie innowacyjnych działań, optymalne wykorzystanie środków publicznych i wstępne wnioski z badania dot. ocen okresowych i wynagrodzeń były głównymi tematami dwudniowego spotkania dyrektorów generalnych EUPAN w Bratysławie.

W ramach spotkania odbyły się również dwie tury warsztatów, podczas których wysocy rangą przedstawiciele krajów członkowskich EUPAN dyskutowali o:

  • systemie wynagrodzeń i innych świadczeń w służbie cywilnej,

  • poprawie jakości świadczenia usług dla obywateli i biznesu poprzez one stop shop,

  • sposobie zmiany myślenia urzędników o danych w administracji publicznej,

  • poprawie pracy urzędników służby cywilnej przez wprowadzenie wewnętrznego środowiska cyfrowego,

  • znaczeniu metody CAF (ang.: Common Assessment Framework) dla reform strukturalnych.

Spotkanie, w którym uczestniczył szef służby cywilnej Dobrosław Dowiat–Urbański wraz z ekspertem DSC KPRM Krzysztofem Banasiem, jest podsumowaniem przewodnictwa Słowacji w sieci EUPAN (ang.: European Public Administration Network). Jest też okazją do prezentacji priorytetów i zadań planowanych podczas rozpoczynającej się 1 stycznia 2017 prezydencji Malty.

Materiały ze spotkania znajdują się na stronie http://www.eupan.eu/.