Szef KPRM o służbie publicznej do tegorocznych absolwentów KSAP

31.03.2017
slajd tytułowy uroczystości wręczenia dyplomów absolwentom XXVII Promocji KSAP, "Jan Karski"

Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Beata Kempa oraz szef służby cywilnej Dobrosław Dowiat-Urbański wzięli dzisiaj udział w uroczystości wręczenia dyplomów absolwentom Krajowej Szkoły Administracji Publicznej XXVII Promocji „Jan Karski”.

W imieniu premier Beaty Szydło, minister Beata Kempa pogratulowała tegorocznym  absolwentom ukończenia Krajowej Szkoły Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego. Wyraziła przekonanie, że praca na stanowiskach postawionych do dyspozycji przez Prezesa Rady Ministrów będzie dla wychowanków KSAP prawdziwym wyzwaniem oraz świadectwem uznania dla ich potencjału. Krajowa Szkoła wykształciła i przygotowała do służby publicznej wielu znakomitych urzędników. Takim wzorem państwowca, urzędnika był absolwent I Promocji Władysław Stasiak. Przykładem godnym naśladowania byli także Jan Karski oraz Lech Kaczyński, którzy „bez wątpienia dowiedli swojej wielkości”. „Bądźcie zawsze wzorem profesjonalizmu i nienagannej postawy etycznej! (…) Bądźcie godnymi następcami Jana Karskiego i Lecha Kaczyńskiego!” – apelowała minister Beata Kempa.

Szef służby cywilnej Dobrosław Dowiat-Urbański stwierdził, że dyplom KSAP jest nie tylko certyfikatem najwyższego profesjonalizmu, ale i ogromnym zobowiązaniem. Podkreślił, że absolwenci XXVII Promocji, podobnie jak pozostali wychowankowie Szkoły, „oceniani będą nie za posiadanie dyplomu, nie za lokatę w rankingu absolwentów, lecz za jakość świadczonej pracy. A także za stosunek do obowiązków służbowych, przestrzeganie zasad służby cywilnej i kulturę osobistą”.

Dyrektor KSAP, dr Wojciech Federczyk, odwołał się do znamiennych słów premier Beaty Szydło, wygłoszonych podczas uroczystości nadania KSAP imienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego. Prezes Rady Ministrów podkreśliła wówczas, że „służba publiczna, do której kształci Krajowa Szkoła Administracji Publicznej, to wielki zaszczyt, ale jeszcze większy obowiązek”.

Podczas uroczystości tradycyjnie wyróżniono najlepszych absolwentów KSAP. Czołowe miejsca w rankingu XXVII Promocji zajęli:

  1. Urszula Kmita
  2. Rafał Sułkowski
  3. Małgorzata Musiał
  4. Maciej Wójcik
  5. Kamil Kozioł

Na koniec uroczystości minister Beata Kempa, w asyście Szefa Służby Cywilnej oraz dyrektora KSAP, złożyła w imieniu swoim oraz premier Beaty Szydło wiązankę pod tablicą upamiętniającą patrona Krajowej Szkoły Administracji Publicznej – Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego.