Uroczystość zakończenia Konkursu Szefa Służby Cywilnej „Profesjonaliści w służbie obywatelom”

14.02.2014

W dniu dzisiejszym (14 lutego 2014 r.) o godzinie 12.00  w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów rozpoczyna się uroczystość ogłoszenia wyników i wręczenia nagród przyznanych w Konkursie Szefa Służby Cywilnej pn. „Profesjonaliści w służbie obywatelom”.

Do tej pierwszej edycji Konkursu przystąpiły 62 urzędy z całego kraju, nadsyłając opisy wdrożonych przez siebie rozwiązań zorientowanych na poprawę jakości obsługi i zwiększenie satysfakcji klientów.

Ocena zgłoszeń przebiegała dwuetapowo. W pierwszej kolejności oceniano odpowiedzi na pytania z ankiety, badające dostępność informacji o usługach urzędu oraz organizację obsługi klientów, ze zwróceniem szczególnej uwagi na obsługę osób niepełnosprawnych. W drugim etapie oceniano dobrą praktykę wdrożoną przez urząd, posługując się kryteriami innowacyjności, skuteczności oraz powtarzalności i powszechności. W skład Komisji Konkursowej powołanej do oceny zgłoszeń weszli przedstawiciele administracji rządowej (Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji), organizacji pozarządowych (Federacji Konsumentów, Instytutu Spraw Publicznych) i samorządu gospodarczego (Krajowej Izby Gospodarczej), Rady Służby Cywilnej oraz Krajowej Szkoły Administracji Publicznej. Skierowanie przez Szefa Służby Cywilnej zaproszenia do udziału w pracach do tych właśnie środowisk wynikało z troski o zapewnienie obecności osób o odpowiedniej wiedzy i doświadczeniu, gwarantującej rzetelną i bezstronną ocenę.

Komisja Konkursowa zadecydowała o przyznaniu ex aequo tytułu Laureata I edycji Konkursu Szefa Służby Cywilnej „Profesjonaliści w służbie obywatelom” trzem najwyżej ocenionym urzędom, którymi są, w kolejności alfabetycznej: Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie, Urząd Skarbowy w Olsztynie oraz Urząd Skarbowy w Sierpcu. Laureaci otrzymali nagrody – statuetki z wygrawerowanym ww. tytułem oraz logo Konkursu i logo służby cywilnej.

Ponadto Komisja Konkursowa zadecydowała o wyróżnieniu ex aequo - poprzez przyznanie okolicznościowych dyplomów - dobrych praktyk zgłoszonych przez kolejne trzy urzędy (kolejność również alfabetyczna): Dolnośląski Urząd Wojewódzki (realizacja projektu digitalizacji wniosków paszportowych), Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy (wprowadzenie rozwiązań w obsłudze przyjaznych dla osób kompletujących dokumentację do celów emerytalno-rentowych) oraz Urząd Skarbowy w Mińsku Mazowieckim (wprowadzenie rozwiązań w obsłudze szczególnie przyjaznych dla przyszłych mam).

Do grupy 12 najwyżej ocenionych finalistów Konkursu należą ponadto, w kolejności zajętego miejsca:

  • Urząd Skarbowy w Płońsku,
  • Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim,
  • Urząd Skarbowy w Dębicy,
  • Urząd Skarbowy Warszawa-Ursynów,
  • Drugi Urząd Skarbowy Łódź- Bałuty,
  • Urząd Skarbowy w Wołowie.

 

W najnowszym Przeglądzie Służby Cywilnej, który właśnie został opublikowany na stronie Serwisu Służby Cywilnej: TUTAJ, zaprezentowana została pierwsza z dobrych praktyk zgłoszonych do Konkursu – Forum Cudzoziemców w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim. Opisy innych dobrych praktyk będą publikowane systematycznie w kolejnych numerach Przeglądu.