Życzenia z okazji Święta Niepodległości

09.11.2012
Z okazji zbliżającego się dnia 11 listopada – Święta Niepodległości ustanowionego dla  upamiętnienia rocznicy odzyskania przez Naród Polski niepodległego bytu państwowego (preambuła ustawy z dnia 15 lutego 1989 r. o ustanowieniu Narodowego Święta Niepodległości – Dz.U. z 1989 r. Nr 6, poz. 34) pragnę przekazać wszystkim członkom korpusu służby cywilnej serdeczne podziękowania za dotychczasowe zaangażowanie w pracę na rzecz naszego kraju. Zarazem życzę Państwu wielu sukcesów oraz satysfakcji w dalszej służbie dla Rzeczypospolitej i jej obywateli.
 
Szef Służby Cywilnej
Sławomir Marek Brodziński