Opisy i wartościowanie stanowisk pracy

W służbie cywilnej opisowi i wartościowaniu podlegają stanowiska pracy, a nie osoby na nich zatrudnione.