Plan szkoleń centralnych w służbie cywilnej

Jeżeli jesteś członkiem korpusu służby cywilnej, możesz skorzystać ze szkoleń centralnych, które organizuje Szef Służby Cywilnej. Z "Planu szkoleń centralnych w służbie cywilnej na 2018 rok" dowiesz się, jakie są założenia i planowany przebieg. Znajsdziesz w nim też informacje o tym, kto może być uczestnikiem szkoleń centralnych (np. pracownicy ministerstw itp.).

W tym roku planujemy następujące szkolenia:

  1. Etyka, przeciwdziałanie korupcji i konfliktowi interesów;
  2. Przygotowanie do wdrożenia ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO);
  3. Akademia menedżera.

Jeżeli w inny sposób chcesz podnieść swoją wiedzę i kompetencje, skorzystaj z naszego systemu e-learning.