Praca - dostęp do bazy ogłoszeń

WAŻNE! Ponieważ 1 czerwca br. uruchomiliśmy nową bazę ogłoszeń, prosimy redaktorów ogłoszeń o dokładne zapoznanie się z nią. Szczegółowe informacje zostały przekazane na adresy e-mail redaktorów ogłoszeń oraz znajdują się w profilu redaktora ogłoszeń w dotychczasowej bazie.

Logowanie do systemu:

NOWA BAZA OGŁOSZEŃ (ogłoszenia opublikowane od 1 czerwca 2016 r. oraz ich wyniki)

 

 

 

DOTYCHCZASOWA BAZA OGŁOSZEŃ (ogłoszenia opublikowane przed 1 czerwca 2016 r. oraz ich wyniki)

 

 

 

Uzyskanie uprawnień do wprowadzania ogłoszeń

WAŻNE! W przypadku użytkowników posiadających konta w dotychczasowej bazie ogłoszeń nie należy kierować wniosku o nadanie uprawnień w nowej bazie – konta te zostały przeniesione wg stanu na dzień 20 maja 2016 r. W celu zalogowania się na przeniesione konto należy postępować zgodnie z instrukcją przekazaną na adres e-mail redaktora ogłoszeń lub zamieszczoną w profilu w dotychczasowej bazie.

Aby założyć konto w bazie ogłoszeń i otrzymać uprawnienia do wprowadzania ogłoszeń i wyników  naborów, należy przesłać elektronicznie wypełniony i podpisany wniosek. Zeskanowany wniosek należy wysłać na adres: login-nabory [at] kprm.gov.pl

 

Instrukcja wypełniania wniosku:

WAŻNE! Każdy redaktor musi posiadać indywidualny adres e-mail. Nie ma możliwości nadania uprawnień w bazie ogłoszeń osobom z tym samym adresem e-mail.

  1. W pozycji „Nazwa urzędu” należy wpisać urząd, który zgłasza pracowników (redaktorów) z uprawnieniami do wprowadzania ogłoszeń i wyników naborów.
  2. Dane każdego redaktora należy wprowadzić jako oddzielną pozycję – kolejny wiersz.
  3. W kolejnych wierszach należy wpisać dane redaktora (imię, nazwisko, komórka organizacyjna, w której zatrudniony jest redaktor, służbowy numer telefonu i adres poczty elektronicznej).
  4. W kolumnie „Nadanie” i „Odebranie” należy postawić znak „X”, jeżeli uprawnienia mają być nadane (założenie konta pierwszy raz) bądź odebrane (likwidacja konta w przypadku, gdy dana osoba już nie zajmuje się wprowadzaniem informacji w bazie ogłoszeń).
  5. Każdy z redaktorów podpisuje wniosek.
  6. Dyrektor generalny (kierownik) urzędu lub osoba upoważniona podpisuje wniosek.

 

Wyznaczeni w instytucjach redaktorzy ogłoszeń odpowiadają za przygotowanie treści ogłoszenia oraz określenie daty jego publikacji. Ogłoszenia są publikowane automatycznie z datą wskazaną przez redaktora ogłoszeń. Od momentu opublikowania ogłoszenia na stronach BIP KPRM nie ma możliwości dokonywania jakichkolwiek zmian w jego treści - ani przez osoby wprowadzające, ani przez pracowników Departamentu Służby Cywilnej KPRM. Urząd publikujący ogłoszenie ponosi odpowiedzialność za jego treść.

 

Kontakt ws. bazy ogłoszeń

Ewentualne pytania i problemy techniczne prosimy zgłaszać w pierwszej kolejności
e-mailem: pomoc-baza [at] kprm.gov.pl