Szef Służby Cywilnej w latach 2009-2013

Sławomir Marek Brodziński - Szef Służby Cywilnej w latach 2009-2013.

Absolwent Wydziału Górniczego Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Doktor inżynier.

W latach 1974-1983 nauczyciel akademicki na Wydziale Górniczym (obecnie Górnictwa i Geologii) Politechniki Śląskiej, a potem do 1990 r. adiunkt naukowo-badawczy w Centrum Mechanizacji Górnictwa KOMAG w Gliwicach.

W latach 1980-1981 uczestniczył w reformach akademickich. W 1986 r. wyróżniony zespołową Nagrodą Ministra Przemysłu.

W 1989/90 r. zatrudniony kontraktowo w Iraku.

Od 1991 r. w centralnej administracji rządowej w Wyższym Urzędzie Górniczym w Katowicach: m.in. dyrektor Biura Szkolenia, Postępu Technicznego i Współpracy, dyrektor Gabinetu Prezesa oraz dyrektor generalny 1998-2006. Podczas pracy w WUG organizował służbę cywilną w urzędach górniczych. Pod jego kierownictwem urząd uzyskał certyfikat ISO 9001 oraz Regionalną Nagrodę Jakości. W latach 1992-2004 był zastępcą redaktora naczelnego miesięcznika WUG „Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska Naturalnego w Górnictwie” oraz sekretarzem generalnym międzynarodowej organizacji World Mining Congress (1998-2004). Autor/ współautor kilkudziesięciu publikacji z dziedziny górnictwa.

Następnie dyrektor generalny Głównego Urzędu Statystycznego (2006-2008).

W latach 1995–2009 ukończył kilkadziesiąt szkoleń i kursów z zakresu administracji, zarządzania jakością i funduszami strukturalnymi. Absolwent Polsko-Holenderskich Europejskich Studiów Podyplomowych (2000).

Powołany przez Prezesa Rady Ministrów 16 kwietnia 2009 roku na stanowisko Szefa Służby Cywilnej. Z dniem 18  grudnia 2013 r. odwołany w związku ze złożoną rezygnacją.

Członek Zespołu ds. programowania Prac Rządu w latach 2010-2011.

Urzędnik służby cywilnej (2001).

Generalny dyrektor górniczy 1 stopnia.

Jest żonaty, ma syna.