W numerze 1/2016

Najnowszy numer „Przeglądu Służby Cywilnej” jest poświęcony służbie publicznej w Polsce. Znajdą w nim Państwo dane obrazujące stan polskiej służby publicznej oraz artykuły ekspertów i praktyków administracji na temat kluczowych problemów i proponowanych rozwiązań.

Czytaj w najnowszym numerze