Wyższa Komisja Dyscyplinarna Służby Cywilnej

Wyższą Komisję Dyscyplinarną Służby Cywilnej powołuje Prezes Rady Ministrów. Wyższa Komisja Dyscyplinarna Służby Cywilnej rozpatruje odwołania od orzeczeń komisji dyscyplinarnych.

W skład Wyższej Komisji Dyscyplinarnej Służby Cywilnej wchodzi 15 członków powoływanych przez Prezesa Rady Ministrów na okres 6 lat, w tym 12 członków powoływanych na wniosek Szefa Służby Cywilnej spośród urzędników służby cywilnej oraz 3 członków powoływanych na wniosek dyrektora generalnego służby zagranicznej spośród członków personelu dyplomatyczno-konsularnego.

Skład Wyższej Komisji Dyscyplinarnej Służby Cywilnej (kadencja 2012 – 2018 r.)

 1. przewodniczący – Katarzyna Szarkowska, Ministerstwo Finansów
 2. zastępca przewodniczącego – Katarzyna Łupińska, Ministerstwo Finansów
 3. zastępca przewodniczącego – Aleksander Dietkow, Ministerstwo Spraw Zagranicznych
 4. Anna Borowska, Główny Urząd Statystyczny
 5. Lucyna Długosz-Nowicka, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
 6. Rafał Haczkiewicz, Pierwszy Urząd Skarbowy w Rzeszowie
 7. Barbara Haładyj, Ministerstwo Spraw Zagranicznych
 8. Piotr Kobiela, Pomorski Urząd Wojewódzki
 9. Marek Kuciński, Ministerstwo Zdrowia
 10. Sławomir Majszyk, Ministerstwo Spraw Zagranicznych
 11. Joanna Piekutowska, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
 12. Radosław Płucisz, Ministerstwo Sprawiedliwości
 13. (vacat)
 14. Cezary Zaremba, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
 15. Anna Żółkowska, Ministerstwo Finansów

Adres do korespondencji: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Wyższa Komisja Dyscyplinarna Służby Cywilnej, Al. Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa