Za projektem stoją ludzie

Urszula Dubejko (dyrektor Departamentu Służby Cywilnej KPRM) – nadzór ogólny nad realizacją projektu

Hubert Wojtach - (zastępca dyrektora DSC) – nadzór ogólny nad realizacją projektu

Michał Graczyk (zastępca dyrektora DSC) – nadzór ogólny nad realizacją projektu

Marta Kuzawińska (naczelnik Wydziału Projektów i Szkoleń) – nadzór bezpośredni nad realizacją projektu

Rafał Szymański – główny koordynator projektu

Agnieszka Forowicz-Janicka – koordynacja projektu

Milena Śniecikowska – koordynacja spraw finansowych projektu