"Akademia oceny wpływu regulacji"

"Akademia oceny wpływu regulacji" to projekt, który wzmocni służby legislacyjne (w szczególności służby analityczne). Jego celem jest rozwój kompetencji i umiejętności kadr administracji rządowej, odpowiedzialnych za opracowywanie propozycji aktów prawnych.

Współczesne państwo prawa wymaga wzmocnienia korpusu analitycznego administracji rządowej i budowy trwałego analitycznego zaplecza eksperckiego. Jest to jeden z celów Strategii Sprawne Państwo 2020.