18 czerwca dniem otwartym dla służby cywilnej – rozpoczynamy rekrutację

24.05.2018

W czerwcu pracownicy urzędów administracji rządowej z całego kraju, na zaproszenie Szefa Służby Cywilnej, będą mogli wziąć udział w szóstej edycji dnia otwartego dla służby cywilnej. Program wydarzenia przewiduje wykłady, konsultacje indywidualne i zajęcia warsztatowe. Oprócz ekspertów z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, w spotkaniu wezmą udział także pracownicy Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Biura Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Dzień otwarty dla służby cywilnej będzie okazją do rozmowy o sprawach, które dotyczą funkcjonowania korpusu. W tym roku szczególnie ważnym tematem, także dla członków korpusu służby cywilnej, są zmiany w przepisach o ochronie danych osobowych. Ma to związek z wdrażaniem ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – RODO.

Formuła wydarzenia nie zmieni się. Podobnie jak w minionych latach planujemy przygotować dla naszych gości stoiska tematyczne. Uczestnicy będą mogli uzyskać informacje dotyczące następujących obszarów tematycznych: 

 • nabór w służby cywilnej, oceny pracownicze,
 • stosunek pracy  w służbie cywilnej (nawiązanie, zmiana i ustanie, odpowiedzialność dyscyplinarna, czas pracy),
 • prawo pracy,
 • zatrudnienie osób z niepełnosprawnością,
 • opisy i wartościowanie stanowisk pracy,
 • IPRZ,
 • standardy zarządzania zasobami ludzkimi (zzl),
 • wynagrodzenia w służbie cywilnej,
 • szkolenia w służbie cywilnej,
 • ochrona danych osobowych zgodna z RODO.

Uczestnicy dnia otwartego będą też mogli wziąć udział w warsztatach:

 • prosty język urzędowy, czyli skuteczna i przyjazna komunikacja,
 • etyka w służbie cywilnej w teorii i praktyce,
 • wybrane zagadnienia dotyczące stosunku pracy w służbie cywilnej (w tym oceny pracownicze, nawiązanie, zmiana i ustanie stosunku pracy, czas pracy, odpowiedzialność dyscyplinarna),
 • ochrona danych osobowych zgodna z RODO.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo w programie dnia otwartego.

Zachęcamy do udziału w czerwcowym wydarzeniu!

Rekrutacja

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 7 czerwca, na adres dsc.koordynacja [at] kprm.gov.pl.

Ze względów organizacyjnych do udziału w dniu otwartym możemy zaprosić nie więcej niż 350 osób. Prosimy wypełnić formularz zgłoszeniowy w taki sposób, aby kolejność uszeregowania kandydatów odpowiadała priorytetom kierownictwa urzędu. W przypadku konieczności wprowadzenia ograniczeń dotyczących liczby uczestników - do udziału w spotkaniu zaprosimy pierwsze osoby z listy (z zachowaniem kolejności zgłoszeń).

Kontakt:

 • e-mail: dsc.koordynacja [at] kprm.gov.pl,
 • tel.: 22 694 76 63 lub 22 694 73 21.

Po zakończeniu rekrutacji wszystkie zgłoszone osoby otrzymają informację zwrotną. Będzie to albo zaproszenie na dzień otwarty (wraz z informacją, na które warsztaty zostali zakwalifikowani), albo informacja o braku miejsc.