2 grudnia – uroczystość wręczenia aktów mianowania w służbie cywilnej

07.11.2019

Już za niecały miesiąc, 2 grudnia, nowi urzędnicy służby cywilnej złożą ślubowanie i odbiorą akty mianowania. Uroczystość, która odbędzie się w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, rozpocznie się o godzinie 12:00.

Szef Służby Cywilnej przekazał dyrektorom generalnym (kierownikom) urzędów zaproszenia oraz imienne listy osób, które mają prawo do mianowania. W swoim piśmie minister Dobrosław Dowiat-Urbański zwrócił się do dyrektorów generalnych (kierowników) urzędów, aby przekazali te informacje uprawnionym do mianowania pracownikom i umożliwili im wzięcie udziału w uroczystości.

Punkty rejestracyjne dla nowo mianowanych urzędników będą czynne w godzinach 9:30-11:30.

Ze względu na dużą liczbę uczestników nowo mianowanym nie będą mogli towarzyszyć goście.