30 listopada – uroczystość wręczenia mianowań

13.11.2017
Akt mianowania

Uroczystość ślubowania i wręczenia aktów mianowania nowym urzędnikom służby cywilnej odbędzie się o godzinie 11:00, 30 listopada w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Zaproszenia wraz z imiennymi listami osób uprawnionych do mianowania zostały przesłane dyrektorom generalnym (kierownikom) urzędów. Szef Służby Cywilnej zwrócił się z prośbą, aby przekazali oni informacje pracownikom oraz umożliwili im wzięcie udziału w uroczystości.

Punkty rejestracyjne dla nowo mianowanych urzędników będą czynne w godzinach 9:30-10:30.