30 września ruszają wizyty studyjne Partnerstwa Wschodniego

05.09.2019
Uczestnicy spotkania przy stole konferencyjnym

14 pracowników administracji z 6 państw Partnerstwa Wschodniego odwiedzi w październiku polskie ministerstwa i urzędy centralne.

Dziś w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów spotkali się organizatorzy i opiekunowie uczestników projektu „Wizyty studyjne w służbie cywilnej. Wzmocnienie systemu zarządzania zasobami ludzkimi w służbie cywilnej krajów Partnerstwa Wschodniego”. Podczas spotkania, któremu przewodniczył zastępca dyrektora Departamentu Służby Cywilnej KPRM Hubert Wojtach, omówiono bieżące sprawy dotyczące współpracy rozwojowej w ramach Partnerstwa Wschodniego, funkcjonowania Akademii Administracji Publicznej (AAPPW) oraz Krajowej Szkoły Administracji Publicznej im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego (KSAP). Opiekunowie uczestników projektu otrzymali pakiet najważniejszych informacji związanych z jego realizacją oraz podzielili się spostrzeżeniami i doświadczeniami zdobytymi podczas jego poprzednich edycji.

Urzędnicy z Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Gruzji, Mołdawii i Ukrainy będą pracować w Ministerstwie Cyfryzacji, Ministerstwie Finansów, Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju, Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwie Środowiska, Urzędzie Komunikacji Elektronicznej, Urzędzie Lotnictwa Cywilnego oraz Urzędzie Transportu Kolejowego.

Obecna, szósta edycja projektu wizyt studyjnych organizowana jest wspólnie przez Departament Służby Cywilnej KPRM, KSAP i MSZ. Projekt realizowany będzie od 30 września do 11 października w ramach AAPPW i sfinansowany zostanie ze środków Programu MSZ polskiej współpracy rozwojowej „Polska Pomoc 2019”.