Administracja a koronawirus – wideokonferencja OECD

17.04.2020

15 kwietnia odbyła się specjalna sesja Grupy Roboczej ds. Zatrudnienia i Zarządzania Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (PEM OECD), zatytułowana „Koronawirus (COVID-19) – jak reagują pracodawcy publiczni (Coronavirus (Covid-19) – how are public employers responding?). Sesja została przeprowadzona w całości online.

Sesję otworzyli

  • Janos Bertok, p.o. dyrektora Dyrektoriatu Zarządzania Publicznego OECD,
  • Jon Blondal, szef Wydziału Zarządzania Publicznego i Budżetu OECD oraz
  • Simon Claydon, dyrektor brytyjskiej administracji celnej i skarbowej (HMRC), przewodniczący PEM OECD.

Temat sesji był reakcją OECD na sytuację związaną z pandemią COVID-19. Sama organizacja zaleciła wszystkim swoim pracownikom telepracę. W sesji uczestniczyli przedstawiciele DSC KPRM, którzy zaprezentowali informacje dotyczące sytuacji w służbie cywilnej w Polsce.

W obecnej kryzysowej sytuacji związanej z pandemią COVID-19 zdecydowana większość państw kieruje swoich pracowników do wykonywania zadań w formie telepracy.