"Akademia menedżera" – rekrutacja uczestników

10.04.2018

Rozpoczęliśmy rekrutację na szkolenie centralne "Akademia menedżera". Szkolenie jest bezpłatne.

Szkolenie ma wzmocnić kompetencje menedżerskie kadry średniego szczebla zarządzania. Do udziału w nim zapraszamy osoby, które kierują pracownikami w terenowych urzędach administracji rządowej nie dłużej niż 3 lata (na przykład kierowników oddziałów).

Kogo szkolimy?

Uczestnikami szkolenia mogą być wyłącznie członkowie korpusu służby cywilnej, zatrudnieni w urzędach:

  • wojewódzkiej administracji zespolonej,
  • powiatowej administracji zespolonej,
  • pozostałej administracji niezespolonej.

Sesje szkoleniowe zorganizujemy w każdym z 16 miast wojewódzkich.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo w Informatorze o szkoleniu.

Zachęcamy do udziału!