„Akademia Oceny Skutków Regulacji” – inauguracja projektu

16.03.2018
Pierwszy slajd z prezentacji, na którym jest tytuł projektu

Na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego odbyła się dzisiaj inauguracja Akademii Oceny Skutków Regulacji. Dwusemestralne studia podyplomowe dla około 100 najlepszych analityków, zatrudnionych w ministerstwach i urzędach centralnych, to projekt zorganizowany z inicjatywy Szefa Służby Cywilnej.

Minister Dobrosław Dowiat-Urbański skierował list do uczestników spotkania. Podkreślił w nim, że tworzenie dobrego prawa to trudny proces, który wymaga od legislatorów i analityków trafnego przewidywania konsekwencji wprowadzanych zmian. Wyraził przekonanie, że dzięki Akademii służba cywilna zyska liczną grupę wysokiej klasy specjalistów w zakresie oceny skutków regulacji.

Wykład inauguracyjny wygłosił dr Karol Olejniczak z Uniwersytetu Warszawskiego, który przedstawił główne założenia projektu.

Realizacja Akademii Oceny Skutków Regulacji:

  • wzmocni potencjał urzędów zaangażowanych w proces stanowienia prawa na szczeblu krajowym;
  • usprawni proces legislacyjny;
  • poprawi sposób w jaki funkcjonuje system oceny wpływu;
  • pomoże tworzyć lepsze regulacje, z uwzględnieniem opinii interesariuszy.

Więcej na temat projektu współfinansowanego przez Unię Europejską znajdą Państwo w Serwisie Służby Cywilnej.