„Akademia Oceny Wpływu Regulacji” – wydłużenie terminu rozeznania rynku usług szkoleniowych

10.11.2017

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów przedłużyła do 14 listopada 2017 r. termin odpowiedzi w ramach prowadzonego rozeznania rynku, dotyczącego organizacji studiów podyplomowych oraz szkoleń ustawicznych z zakresu konsultacji publicznych w ramach projektu „Akademia Oceny Wpływu Regulacji”.

Zakres zapytania w ramach prowadzonego rozeznania rynku pozostaje niezmieniony. Zapraszamy do zapoznania się z zamieszczonym poniżej zaktualizowanym ogłoszeniem.

Projekt „Akademia Oceny Wpływu Regulacji” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER).