Aplikanci Akademii Dyplomatycznej MSZ w KPRM

14.02.2020
Kamil Kazimierczuk prowadzi warsztaty z z zarządzania zasobami ludzkimi w służbie cywilnej dla aplikantów Akademii Dyplomatycznej MSZ

Wczoraj Kancelarię Prezesa Rady Ministrów odwiedziła grupa aplikantów Akademii Dyplomatycznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Pracownicy Departamentu Służby Cywilnej (DSC) KPRM zapoznali ich z systemem służby cywilnej w Polsce. Opowiedzieli też o priorytetowych działaniach Szefa Służby Cywilnej. Departament Służby Cywilnej KPRM zorganizował tego typu spotkanie z inicjatywy dyrektora Akademii i Szefa Służby Cywilnej po raz piąty.

Spotkanie otworzyła zastępca dyrektora DSC Magdalena Eilmes-Klasińska, która powitała aplikantów w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i przedstawiła program spotkania.

Michał Masłowski z Wydziału Kadr Służby Cywilnej DSC przedstawił uczestnikom spotkania  najważniejsze informacje na temat służby cywilnej w Polsce. Wyjaśnił, jak jest zorganizowana, jak funkcjonuje, i jaką pełni ona rolę w strukturach państwa.

Bloki prezentacji przedzieliły warsztaty z zarządzania zasobami ludzkimi w służbie cywilnej, które poprowadził Kamil Kazimierczuk z Wydziału Systemu i Narzędzi Zarządzania DSC. Podczas zajęć aplikanci zapoznali się m.in. z:

  • z zasadami naboru do służby cywilnej,
  • formami zatrudnienia,
  • zasadami przeprowadzania ocen pracowniczych,
  • ścieżką rozwoju zawodowego pracowników.

Z tematem współpracy międzynarodowej Szefa Służby Cywilnej zapoznał uczestników spotkania Witold Stelmaski z Zespołu Współpracy Międzynarodowej i Etyki DSC. Opowiedział on też o etyce w służbie cywilnej.

Z  kolejnej prezentacji aplikanci Akademii Dyplomatycznej dowiedzieli się, dlaczego potrzebujemy nowego języka urzędowego. Anna Prażuch z Wydziału Komunikacji i Organizacji DSC:

  • opowiedziała o roli prostego języka w upraszczaniu komunikatów i projektowaniu dostępnych usług publicznych,
  • omówiła najczęstsze błędy, które popełniają urzędnicy,
  • pokazała, gdzie szukać narzędzi, które pomagają pisać w sposób prosty i zrozumiały dla odbiorcy.

Ostatnim punktem programu wizyty aplikantów Akademii Dyplomatycznej było zwiedzanie reprezentacyjnych pomieszczeń gmachu KPRM. Z jego historią zapoznał gości Wojciech Zawadzki z Wydziału Komunikacji i Organizacji DSC.

Więcej informacji na temat Akademii Dyplomatycznej znajdą Państwo na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych.