Aplikanci Akademii Dyplomatycznej w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

28.06.2019
Aplikanci Akademii Dyplomatycznej siedzą z dwóch stron stołu przy materiałach warsztatowych

Wczoraj grupa aplikantów Akademii Dyplomatycznej MSZ wzięła udział w zorganizowanym przez Departament Służby Cywilnej KPRM szkoleniu na temat zasad organizacji i funkcjonowania polskiej służby cywilnej. Było to już czwarte tego typu spotkanie zorganizowane z inicjatywy dyrektora Akademii oraz Szefa Służby Cywilnej.

Warsztaty rozpoczeły wystąpienia zastępcy dyrektora Departamentu Służby Cywilnej Huberta Wojtacha oraz zastępcy dyrektora Akademii Dyplomatycznej ambasadora Przemysława Wyganowskiego. Następnie podstawowe informacje na temat służby cywilnej i jej roli w strukturach państwa przedstawił Michał Masłowski z Wydziału Kadr Służby Cywilnej DSC. Poinformował aplikanwów AD MSZ o prawnych podstawach systemu służby cywilnej oraz omówił jego specyfikę względem innych gałęzi administracji. Przypomniał, że członkowie służby dyplomatyczno-konsularnej są jednocześnie członkami korpusu służby cywilnej i z tego względu również mogą ubiegać się o mianowanie.

Następnie aplikanci wzięli udział w warsztatach dot. zarządzania zasobami ludzkimi w służbie cywilnej. Poprowadzili je Karolina Świszcz i Kamil Kazimierczuk z Wydziału Systemu i Narzędzi Zarządzania DSC. Podczas zajęć aplikanci zapoznali się między innymi z zasadami naboru do służby cywilnej, formami zatrudnienia, zasadami dokonywania ocen pracowniczych oraz ścieżką rozwoju zawodowego pracowników.

Zagadnienia współpracy międzynarodowej Szefa Służby Cywilnej oraz kwestie etyczne w służbie cywilnej były przedmiotem prezentacji przeprowadzonej przez Krzysztofa Banasia z Zespołu Współpracy Międzynarodowej i Etyki DSC. Problematyka etyczna, w tym budowa kultury uczciwości w administracji rządowej, należy do priorytetów Szefa Służby Cywilnej jako organu czuwającego nad przestrzeganiem zasad służby cywilnej.

Znaczenie sposobu formułowania komunikatów, które urzędnicy kierują do obywateli, w tym ich jasności, spójności i poprawności językowej, omówił naczelnik Wydziału Komunikacji i Organizacji DSC Mateusz Pawelec. Poprowadził on ćwiczenia warsztatowe nt. Prosty język narzędziem skutecznej komunikacji.

Ostatnim punktem programu wizyty aplikantów Akademii Dyplomatycznej było zwiedzanie reprezentacyjnych pomieszczeń gmachu KPRM. Z jego historią zapoznał gości Wojciech Zawadzki z Wydziału Komunikacji i Organizacji DSC.

Akademia Dyplomatyczna MSZ rozpoczęła działalność 1 października 2016 roku. Przygotowuje aplikantów do pracy w służbie dyplomatyczno-konsularnej, a także w instytucjach międzynarodowych.