Badanie Komisji Europejskiej EUPACK – krajowe systemy administracji publicznej

02.05.2018

Przedstawiciele Komisji Europejskiej zaprezentowali w Sofii, podczas spotkania Europejskiej Sieci Administracji Publicznej (EUPAN), pierwsze wyniki projektu EUPACK (European Public Administration Country Knowledge).

Autorzy raportu „Porównawczy przegląd cech i wydajności administracji publicznej w UE28” opisali w nim administracje państw członkowskich w kontekście:

  • wielkości zatrudnienia,
  • zakresu zadań i struktury,
  • systemów służby cywilnej,
  • systemów politycznych i tradycji administracyjnych,
  • oceny wydajności rządu.

Raport w języku angielskim dostępny jest na stronie internetowej Komisji Europejskiej.

Głównym celem projektu EUPACK jest opracowanie porównawczego przeglądu administracji państw członkowskich, zrozumienie dynamiki reform i wpływu na nie wsparcia unijnego. Efektem tych prac mają być także rekomendacje dla polityk wsparcia UE. Projekt rozpoczął się we wrześniu 2016 roku, a jego pierwsza część analityczna była gotowa w kwietniu 2018 roku.

Projekt realizuje European Institute of Public Administration z Maastricht, Hertie School of Governance z Berlina oraz Ramboll Management Consulting z Danii.