Członkowie korpusu muszą być neutralni politycznie

24.10.2017

Przypominamy o obowiązku zachowania neutralności politycznej i powstrzymywania się od publicznego manifestowania poglądów politycznych. Członkowie korpusu służby cywilnej nie mogą angażować się w działalność polityczną. To nasz konstytucyjny obowiązek.

Publiczne manifestowanie poglądów politycznych to nie tylko udział w paradach, pochodach i wiecach organizowanych przez ugrupowania polityczne, ale także wypowiedzi dla mediów tradycyjnych i społecznościowych.

Zasada neutralności politycznej członków korpusu służby cywilnej wynika z Konstytucji RP (art. 153 ust. 1) i musi być bezwzględnie przestrzegana – zarówno przez pracowników i urzędników, jak i osoby zajmujące wyższe stanowiska. Ustawa o służbie cywilnej stanowi, że członek korpusu nie może publicznie manifestować poglądów politycznych.

Członków korpusu służby cywilnej obowiązują także zasady etyki określone zarządzeniem Prezesa Rady Ministrów. Jedną z tych zasad jest zasada neutralności politycznej, zgodnie z którą członek korpusu służby cywilnej nie może:

  • manifestować publicznie poglądów i sympatii politycznych,
  • prowadzić jakiejkolwiek agitacji o charakterze politycznym w służbie oraz poza nią,
  • podejmować publiczne działań bezpośrednio wspierających działania o charakterze politycznym,
  • stwarzać podejrzeń o sprzyjanie partiom politycznym.

Stosowanie zasad etyki obowiązuje także w mediach społecznościowych. Internet pomimo swojej specyfiki i nieformalnego charakteru nie jest środowiskiem anonimowym.

Członkowie służby cywilnej świadczą o całym korpusie nie tylko w pracy, ale i w życiu prywatnym. Bez powściągliwości w wyrażaniu swoich opinii trudno rzetelnie realizować konstytucyjne cele i zadania.

Więcej na temat zasad służby cywilnej i etyki w służbie cywilnej można znaleźć w zakładce Etyka w urzędzie.