Czy polski język urzędowy może być prosty? Relacja z konferencji

15.10.2018
Zaproszenie Uniwersytetu Wrocławskiego na konferencję o prostym języku

Jak pisać przejrzyście o trudnych sprawach? Jak wprowadzić do pism urzędowych zasadę dostępności? Jak urzędnicy powinni pisać do cudzoziemców? Na te i inne pytania odpowiadali uczestnicy konferencji „Prosta polszczyzna – nowy język polskich urzędów”. Konferencja, w której wzięło udział ponad 100 urzędników i naukowców z całej Polski, odbyła się 12 i 13 października na Uniwersytecie Wrocławskim.

Pierwszego dnia konferencji swoimi doświadczeniami podzielili się przedstawiciele polskiej administracji publicznej, w tym pracownicy urzędów administracji rządowej i samorządowej. Opowiedzieli o dobrych praktykach ze swoich instytucji, o tym, jakie bariery napotykali najczęściej, a także - jak na ich działania reagowali klienci urzędów. Jak ideę prostego języka w urzędach administracji rządowej promuje Szef Służby Cywilnej, opowiedział przedstawiciel Departamentu Służby Cywilnej KPRM Mateusz Pawelec.

Dyskusję i rozważania nad tym, czy prosty język ma szansę stać się ogólnopolskim trendem, uczestnicy konferencji kontynuowali w sobotę, następnego dnia. Przedstawiciele środowiska akademickiego prezentowali swoje badania oraz ich wyniki. Konferencja była też okazją do omówienia dobrych praktyk ze świata, np. Niemiec i Szwecji. To właśnie 13 października przypada Międzynarodowy Dzień Prostego Języka (International Plain Language Day).

Zachęcamy, aby zapoznali się Państwo z pełnym programem konferencji.

Pracownia Prostej Polszczyzny

Organizatorem konferencji był zespół Pracowni Prostej Polszczyzny (PPP), której pracami kieruje dr Tomasz Piekot. PPP tworzą naukowcy z Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, którzy od 8 lat badają i zmieniają język nie tylko polskich urzędów, ale i firm sektora prywatnego. Opracowali też założenia prostej polszczyzny, czyli polskiego standardu prostego języka (plain language). Zachęcamy, aby odwiedzać stronę internetową Pracowni. Można na niej znaleźć m.in.:

  • szczegółowy opis wrocławskiego modelu prostego języka,
  • najnowsze publikacje,
  • artykuły prasowe.