Deklaracja w sprawie innowacji w sektorze publicznym - trwają konsultacje publiczne

02.01.2019
Logo OPSI - Obserwatorium Innowacji Sektora Publicznego

Obserwatorium Innowacji Sektora Publicznego (OPSI) OECD opracowało projekt deklaracji dotyczącej innowacji w sektorze publicznym – „Declaration on Public Sector Innovation”.

Projekt ten był głównym tematem spotkania osób, które pełnią funkcje Krajowych Punktów Kontaktowych OPSI, które odbyło się w Paryżu w listopadzie 2018 r.

Czym jest deklaracja?

Deklaracja zawiera katalog zasad, które państwa mogą wykorzystać, aby wspierać działania innowacyjne. Zasady te mają pomóc rządom krajów członkowskich spojrzeć na innowacje w bardziej indywidualny sposób. Chodzi o to, aby nauczyć się postrzegać je jako pewien proces, który służy osiąganiu wytyczonych celów.

Zachęcamy wszystkich zainteresowanych, aby włączyli się do debaty nad deklaracją dotyczącą innowacji w sektorze publicznym. Uwagi i propozycje mogą Państwo zgłaszać online, bezpośrednio na stronie OECD, do 22 lutego 2019 r.

Wyniki konsultacji będą tematem spotkania Komitetu ds. Zarządzania Publicznego (The Public Governance Committee, PGC), który działa przy OECD, w kwietniu 2019 roku.