Do 280 nowych mianowań w 2017

20.01.2017

Maksymalnie 280 osób, najlepszych laureatów postępowania kwalifikacyjnego oraz absolwentów Krajowej Szkoły Administracji Publicznej imienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego, uzyska w tym roku prawo do mianowania w służbie cywilnej.

Taki limit mianowań został przewidziany w ustawie budżetowej i potwierdzony w ogłoszeniu Szefa Służby Cywilnej w sprawie maksymalnej liczby nowych mianowań w roku 2017. Ogłoszenie jest dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Osoby zainteresowane uzyskaniem mianowania zapraszamy do zapoznania się z informacjami na temat postępowania kwalifikacyjnego opublikowanymi na stronie internetowej KSAP.