Dobrosław Dowiat-Urbański Szefem Służby Cywilnej

03.03.2016
Dobroslaw Dowiat-Urbański, Szef Służby Cywilnej

2 marca 2016 r. Prezes Rady Ministrów Beata Szydło powołała Dobrosława Dowiata-Urbańskiego, dotychczasowego zastępcę dyrektora Departamentu Prawnego Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, na stanowisko Szefa Służby Cywilnej. Szef Służby Cywilnej złożył przed Prezesem Rady Ministrów ślubowanie.

Szef Służby Cywilnej jest centralnym organem administracji rządowej. Podlega bezpośrednio Prezesowi Rady Ministrów, konstytucyjnemu zwierzchnikowi korpusu służby cywilnej

Dobrosław Dowiat-Urbański studiował prawo i filologię germańską na uniwersytetach w Lublinie (UMCS), Fryburgu i Kolonii. Ukończył także Krajową Szkołę Administracji Publicznej i aplikację legislacyjną. Urzędnik służby cywilnej. Od ukończenia KSAP w 1999 r. zatrudniony w administracji rządowej, z roczną przerwą, kiedy to jako stypendysta Fundacji Roberta Boscha odbywał staże zawodowe w federalnych ministerstwach niemieckich (głównie w MSZ). Pracował początkowo w Urzędzie Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast (później – Ministerstwie Infrastruktury), gdzie przeszedł szczeble kariery od głównego specjalisty poprzez radcę ministra, naczelnika wydziału do zastępcy dyrektora departamentu.

Od 2008 r. na stanowisku zastępcy dyrektora Departamentu Prawnego w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, gdzie zajmował się głównie obsługą legislacyjną i prawną Szefa Służby Cywilnej. Brał też udział jako ekspert w projektach UE wspierających rozwój służby cywilnej i administracji publicznej w Albanii, Serbii i Ukrainie.

Współautor komentarza do ustawy o służbie cywilnej  i autor komentarza do ostatniej nowelizacji ustawy.

Ma 42 lata, żonę i dwójkę dzieci. Jego pasje to turystyka, zwłaszcza górska, oraz literatura niemieckojęzyczna.