Dodatki służby cywilnej dla nowo mianowanych urzędników

29.08.2017

Na prośbę Szefa KPRM ministrowie, kierownicy urzędów centralnych i wojewodowie oszacują wysokość kwot na dodatki dla urzędników służby cywilnej, którzy uzyskają mianowanie z dniem 1 grudnia 2017 r. Wnioski w tej sprawie – po akceptacji przez Szefa KPRM – zostaną skierowane do Ministra Rozwoju i Finansów.

Dodatki dla nowo mianowanych urzędników wypłacane będą z rezerwy celowej pn. środki na szkolenia i wynagrodzenia na nowe mianowania urzędników służby cywilnej oraz skutki przechodzące z roku 2016 oraz zwiększenie wynagrodzeń pracowników w związku z awansem zawodowym asesorów w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej (część 83 – Rezerwy celowe, poz. 20, ustawa budżetowa na rok 2017).

Szczegółowych informacji udziela Monika Długoszewska, Wydział Finansowania Służby Cywilnej i Analiz, Departament Służby Cywilnej KPRM, tel.: (22) 694 62 95, e-mail: monika.dlugoszewska [at] kprm.gov.pl.