Dodatki służby cywilnej dla nowo mianowanych urzędników

29.08.2018

Na prośbę Szefa KPRM ministrowie, kierownicy urzędów centralnych i wojewodowie oszacują wysokość kwot na dodatki dla urzędników służby cywilnej, którzy uzyskają  mianowanie z dniem 1 grudnia 2018 r. Wniosek w tej sprawie – po akceptacji przez Szefa KPRM – zostanie skierowany do Ministra Finansów.

Dodatki dla nowo mianowanych urzędników wypłacane będą z rezerwy celowej „Środki na szkolenia i wynagrodzenia na nowe mianowania urzędników służby cywilnej oraz skutki przechodzące z roku 2017” (część 83 – Rezerwy celowe, poz. 20, ustawa budżetowa na rok 2018).

Kontakt

Monika Długoszewska z Wydziału Systemu Wynagradzania i Budżetu w Departamencie Służby Cywilnej KPRM:

  • tel.: (22) 694 62 95,
  • e-mal: monika.dlugoszewska [at] kprm.gov.pl.