Dodatki służby cywilnej dla urzędników mianowanych w 2016 roku

14.04.2017

Na prośbę Szefa KPRM ministrowie, kierownicy urzędów centralnych i wojewodowie oszacują wysokość kwot na dodatki dla urzędników służby cywilnej mianowanych z dniem 1 grudnia 2016 r.

Po zaakceptowaniu przez Szefa KPRM wniosku w tej sprawie – zostanie on skierowany do Ministra Finansów.

Dodatki dla nowo mianowanych urzędników wypłacane będą z rezerwy celowej „Środki na szkolenia i wynagrodzenia na nowe mianowania urzędników służby cywilnej oraz skutki przechodzące z roku 2016 oraz zwiększenie wynagrodzeń pracowników w związku z awansem zawodowym asesorów w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej” (część 83 – Rezerwy celowe, poz. 20, ustawa budżetowa na rok 2017).

Szczegółowych informacji udziela Monika Długoszewska z Wydziału Finansowania Służby Cywilnej i Analiz w Departamencie Służby Cywilnej KPRM:

  • tel.: (22) 694 62 95
  • monika.dlugoszewska [at] kprm.gov.pl