Dodatki służby cywilnej dla urzędników mianowanych w 2018 roku

12.04.2019

Na prośbę Szefa KPRM ministrowie, kierownicy urzędów centralnych i wojewodowie oszacują wysokość kwot na dodatki dla urzędników służby cywilnej mianowanych 1 grudnia 2018 r. Wniosek w tej sprawie wymaga akceptacji Szefa KPRM w systemie TREZOR.

Dodatki dla nowo mianowanych urzędników wypłacane będą z rezerwy celowej „Środki na szkolenia i wynagrodzenia na nowe mianowania urzędników służby cywilnej oraz skutki przechodzące z roku 2018 oraz zwiększenie wynagrodzeń aplikantów i asesorów Urzędu Patentowego RP w związku z awansem zawodowym” (część 83 – Rezerwy celowe, poz. 20, ustawa budżetowa na rok 2019).

Szczegółowe informacje - kontakt

Monika Długoszewska - Wydział Systemu Wynagradzania i Budżetu w Departamencie Służby Cywilnej KPRM:

  • tel.: (22) 694 62 95,
  • e-mail: monika.dlugoszewska [at] kprm.gov.pl.