Dodatki służby cywilnej dla urzędników mianowanych w 2019 roku

20.01.2020

Na prośbę Szefa KPRM ministrowie, kierownicy urzędów centralnych i wojewodowie oszacują wysokość kwot na dodatki dla urzędników służby cywilnej mianowanych
1 grudnia 2019 r. Wniosek w tej sprawie Szef KPRM zaakceptuje w systemie TREZOR.

Dodatki dla nowo mianowanych urzędników wypłacane będą z rezerwy celowej „Środki na szkolenia i wynagrodzenia na nowe mianowania urzędników służby cywilnej oraz skutki przechodzące z roku 2019” (część 83 – Rezerwy celowe, poz. 20, projekt ustawy budżetowej na rok 2020).

Kontakt

Monika Długoszewska z Wydziału Systemu Wynagradzania i Budżetu w Departamencie Służby Cywilnej KPRM:

  • tel.: (22) 694 62 95,
  • e-mail: monika.dlugoszewska [at] kprm.gov.pl.