DSC rusza z projektami, które poprawią dostępność urzędów

29.08.2019

Do 2022 roku 2700 osób z urzędów administracji publicznej skorzysta z projektów, dzięki którym urzędy będą bardziej dostępne. Trzy nowe projekty Szefa Służby Cywilnej poprawią dostępność cyfrową i informacyjno-komunikacyjną urzędów. Łatwiej też będzie obsługiwać i zatrudniać osoby, które mają szczególne potrzeby.

Zdjęcie przedstawia logotypy (od lewej): Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Departamentu Służby Cywilnej, Europejskiego Funduszu Społecznego

Tematy projektów

Projekty Szefa Służby Cywilnej, które mają poprawić dostępność urzędów, w tym usług publicznych to:

  1. Procedury bez barier.
  2. Współpraca na rzecz dostępności – szkolenia dla koordynatorów.
  3. Przyjazny urząd – szkolenia z zakresu dostępności cyfrowej.

Korzyści z projektów

  • poprawa kompetencji członków korpusu służby cywilnej,
  • uproszczenie procedur, aby ułatwić dostęp do usług publicznych osobom ze szczególnymi potrzebami.

Kogo przeszkolimy?

W szkoleniach wezmą udział:

  • koordynatorzy dostępności w urzędach – dowiedzą się oni m.in., jak wspierać osoby ze szczególnymi potrzebami, by ułatwić im dostęp do usług, które świadczy urząd;
  • redaktorzy stron internetowych oraz redaktorzy techniczni (webmasterzy), którzy dowiedzą się, jak budować i zarządzać portalem dostępnym cyfrowo, z uwzględnieniem standardu WCAG 2.1 i zasad prostego języka;
  • pracownicy urzędów – dzięki szkoleniom nauczą się, jak tworzyć środowisko pracy, które będzie przyjazne i dostępne dla osób z niepełnosprawnościami.

Dlaczego dostępność?

O projektach

Szkolenia, które projektujemy w ramach Programu Dostępność Plus to plan na lata 2020-2022.

Projekty współfinansuje Unia Europejska w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Więcej informacji o projektach PO WER znajdą Państwo w naszym Serwisie, w zakładce Projekty PO WER.