Dwudniowe warsztaty dla dyrektorów generalnych

21.04.2017
Na zdjęciu widzimy dyrektorów generalnych ministerstw, urzędów centralnych oraz urzedów wojewódzkich, którzy wzięli udział w warsztatach

Dyrektorzy generalni ministerstw, urzędów centralnych oraz urzędów wojewódzkich wzięli udział w dwudniowych warsztatach (20-21 kwietnia), podczas których mogli udoskonalić sztukę wystąpień publicznych, poznać system skutecznej motywacji oraz zapoznać się z dobrymi praktykami budowy strategii rozwoju pracowników.

Warsztaty poprzedziła prezentacja Elektronicznego Systemu Rozliczania Urzędu eSRU. Jest to autorski projekt Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego. Narzędzie to służy wspomaganiu zarządzania finansami urzędu. Spotkanie zostało zorganizowane z inicjatywy dyrektora generalnego WMUW w Olsztynie Pawła Żukowskiego.

Uczestnicy warsztatów mieli także okazję porozmawiać z szefem służby cywilnej Dobrosławem Dowiatem-Urbańskim o bieżących problemach służby cywilnej. Omówiono między innymi sprawozdanie Szefa Służby Cywilnej za rok 2016, kwestie szkoleń centralnych oraz sprawy  prawno-finansowe i kadrowe administracji rządowej.

Przedstawiciele KSAP przekazali informacje na temat roli Szkoły w procesie podnoszenia kwalifikacji zawodowych członków korpusu służby cywilnej.

Warsztaty „Zarządzanie i przywództwo” odbyły się w Kompleksie Rekreacyjno-Wypoczynkowym w Łańsku, który należy do Centrum Obsługi Administracji Rządowej. Organizatorem spotkania była Krajowa Szkoła Administracji Publicznej im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego.