Dyrektor generalny KPRM – zastępującym Szefa Służby Cywilnej

17.11.2014

Z dniem 7 listopada 2014 r. Szef Służby Cywilnej Claudia Torres-Bartyzel – po uzgodnieniu z Prezesem Rady Ministrów Ewą Kopacz – wyznaczyła dyrektora generalnego Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Tomasza Bolka na zastępującego Szefa Służby Cywilnej. Obowiązek wyznaczenia osoby, która wykonuje zadania Szefa Służby Cywilnej w czasie jego nieobecności, wynika z art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej.