Dzień otwarty dla służby cywilnej województwa łódzkiego

27.04.2018
Uroczyste odsłonięcie tabliczki i nadanie imienia „Stulecia Niepodległości” jednej z sal Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego przez wojewodę łódzkiego Zbigniewa Rau i szefa służby cywilnej Dobrosława Dowiata-Urbańskiego tabliczki z nowym imieniem - „Sala Stulecia Niepodległości”.

26 kwietnia Szef Służby Cywilnej spotkał się z pracownikami łódzkiej administracji rządowej. To kolejne z cyklu spotkań ministra Dobrosława Dowiata-Urbańskiego i pracowników Departamentu Służby Cywilnej (DSC) KPRM z przedstawicielami urzędów administracji wojewódzkiej i powiatowej w ich macierzystych urzędach.

Gospodarz spotkania, wojewoda łódzki Zbigniew Rau podkreślił, jak ważny jest etos służby cywilnej i to, że łączy się on z ciężką, pełną poświęceń pracą, profesjonalizmem, z zawodową rzetelnością i determinacją.

W swoim wystąpieniu szef służby cywilnej Dobrosław Dowiat-Urbański przedstawił informacje na temat stanu służby cywilnej, które zawarł w sprawozdaniu za ubiegły rok. Omówił zarówno mocne i słabe strony korpusu służby cywilnej, a w kontekście sprawnego funkcjonowania służby cywilnej w Polsce uwypuklił szanse i zagrożenia. Przypomniał też, że najważniejszym priorytetem Szefa Służby Cywilnej w 2018 roku jest „wspieranie procesu decyzyjnego w zakresie zwiększania konkurencyjności płacowej służby cywilnej”.

Zastępca dyrektora DSC KPRM Hubert Wojtach przedstawił sytuację administracji rządowej w województwie łódzkim. Podczas wystąpienia dyrektor Wojtach porównał poziom wynagrodzeń i przedstawił najważniejsze aspekty funkcjonowania korpusu służby cywilnej w Łódzkiem na tle pozostałych województw.

Podczas Dnia otwartego przedstawiciele administracji rządowej w województwie łódzkim zaprezentowali dobre praktyki:

 1. „Zespół ds. bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego” - Paweł Ciszewski;
 2. „Obsługa cudzoziemców - projektowanie nowejjakości usług” - Małgorzata Wójcik-Powłoka;
 3. „Atlas danych zasobu geodezyjnego i kartograficznego województwa łódzkiego - Wojciech Dyakowski.

W programie wydarzenia znalazły się też takie tematy jak:

 • „Szkolenia i rozwój w służbie cywilnej” – Anna Nowakowska, przedstawiciel Krajowej Szkoły Administracji Publicznej im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego;
 • „Doświadczenia międzynarodowe w zarządzaniu talentami w administracji publicznej” - dr Łukasz Świetlikowski, radca Szefa KPRM w DSC KPRM.

W trakcie konsultacji indywidualnych pracownicy DSC i Centrum Oceny Administracji z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odpowiadali na pytania, które dotyczyły następujących zagadnień:

 • nabory w służbie cywilnej /zasady obsadzania wyższych stanowisk w służbie cywilnej,
 • stosunek pracy członka korpusu służby cywilnej (nawiązanie, zmiana i ustanie stosunku pracy, odpowiedzialność dyscyplinarna, czas pracy),
 • opisy i wartościowanie, IPRZ, oceny pracownicze,
 • szkolenia i rozwój zawodowy w służbie cywilnej,
 • regulacje prawne w działalności służby cywilnej,
 • finansowe aspekty w funkcjonowaniu służby cywilnej,
 • standardy kontroli w administracji rządowej.

Pracownicy DSC KPRM przeprowadzili też dla pracowników łódzkiej administracji rządowej warsztaty z efektywnej komunikacji i prostego języka (plain language).

W ramach Dnia otwartego dla służby cywilnej województwa łódzkiego Szef Służby Cywilnej odwiedził też Inspekcję Handlową w Łodzi. Towarzyszył mu dyrektor generalny ŁUW Mirosław Suski.

Ważnym punktem spotkania było uroczyste odsłonięcie tabliczki i nadanie imienia „Stulecia Niepodległości” jednej z sal Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego.