Dzień otwarty dla służby cywilnej województwa lubuskiego

13.05.2017
Na zdjęciu widzimy Dyrektora generalnego Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego Romana Sondeja przemawiającego do uczestników Dnia otwartego

„To nie jest tak, że administracja rządowa (służba cywilna) istnieje tylko w Warszawie. Tak naprawdę najważniejsze zadania – te najbliżej obywatela – wykonują członkowie korpusu służby cywilnej, którzy pracują w województwach i powiatach” - podkreślił szef służby cywilnej Dobrosław Dowiat-Urbański podczas Dnia otwartego służby cywilnej województwa lubuskiego.

W spotkaniu wzięli udział także Wojewoda Lubuski Władysław Dajczak oraz dyrektor generalny LUW Roman Sondej.

Szef Służby Cywilnej przedstawił dane na temat stanu służby cywilnej, zawarte w sprawozdaniu za ubiegły rok. Porównał także poziom wynagrodzeń oraz najważniejsze aspekty funkcjonowania korpusu w województwie lubuskim na tle reszty kraju. Z uznaniem wskazał tutejszą administrację, jako najbardziej przyjazną pracownikom z niepełnosprawnością. Na koniec swojego wystąpienia Szef Służby Cywilnej zaprosił zebranych na ogólnopolski Dzień otwarty służby cywilnej, który odbędzie się 26 maja w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Uczestnicy spotkania mieli także możliwość wzięcia udziału w warsztatach z komunikacji i prostego języka, podczas których analizowali teksty pism i strony internetowe swoich urzędów. W ramach szkolenia pracownicy DSC KPRM przedstawili zasady upraszczania języka pism urzędowych, tworzenia profesjonalnych prezentacji i przyjaznej komunikacji z obywatelem.

W ramach wydarzenia zorganizowano także indywidualne konsultacje, które dotyczyły spraw kadrowo –prawnych. Pracowników lubuskiej administracji interesowały przede wszystkim zagadnienia związane z przeprowadzaniem naborów, przygotowaniem opisów stanowisk oraz organizacją szkoleń.

Podczas spotkania zaprezentowano także dobre praktyki w urzędach województwa lubuskiego:

  • Budowa innowacyjnej organizacji poprzez wdrożenie systemu zarządzania procesowego w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim;
  • Współpraca Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego z Nadodrzańskim Oddziałem Straży Granicznej w zakresie przeciwdziałania nielegalnej migracji oraz identyfikacji ofiar handlu ludźmi na przykładzie realizowanych wspólnie przedsięwzięć;
  • Działania profilaktyczne w zakresie zapewnienia bezpiecznego wypoczynku dzieci i młodzieży Bezpieczne Wakacje.

Przedstawicielka Krajowej Szkoły Administracji Publicznej im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego zaprezentowała ofertę szkoleniową KSAP i związane z tym możliwości rozwoju w służbie cywilnej.

Dzień otwarty służby cywilnej województwa lubuskiego jest częścią cyklu, podczas którego Szef Służby Cywilnej spotyka się z członkami korpusu służby cywilnej w każdym z województw.