Dzień otwarty służby cywilnej w Lublinie

13.10.2017
Rozpoczęcie spotkania. Od lewej: Przemysław Czarnek (wojewoda lubelski), Dobrosław Dowiat-Urbański (szef służby cywilnej), Maciej Dudkiewicz (Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa), Teresa Wyłupek (dyrektor Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lublinie)

Realizacja zadań służby cywilnej w województwie lubelskim oraz sytuacja jej pracowników to główne tematy spotkania szefa służby cywilnej Dobrosława Dowiata-Urbańskiego z przedstawicielami administracji rządowej Lubelszczyzny. W spotkaniu uczestniczyli wojewoda lubelski Przemysław Czarnek oraz dyrektor generalny Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego Paweł Gilowski.

Dobrosław Dowiat-Urbański przedstawił najważniejsze informacje dotyczące stanu służby cywilnej i realizacji jej zadań, w tym dane dotyczące poziomu wynagrodzeń członków korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach województwa lubelskiego. Poinformował o działaniach, które zostały podjęte w celu podwyższenia wynagrodzeń osób najmniej zarabiających. Podczas spotkania omówione zostały także wybrane zagadnienia dotyczące stosowania przepisów ustawy o służbie cywilnej. Pracownicy Departamentu Służby Cywilnej KPRM przeprowadzili szkolenie warsztatowe na temat zasad prostego języka urzędowego.

Szef służby cywilnej odwiedził również Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Lublinie oraz Izbę Administracji Skarbowej.

Minister Dobrosław Dowiat-Urbański wziął udział w dziewiątym spośród 16 zaplanowanych warsztatów wdrożeniowych, rozpoczynających projekt „Skuteczne standardy nadzoru” w urzędach administracji terenowej. Celem tego projektu jest poprawa sprawności zarządzania w instytucjach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo żywności, tzn. w inspekcji ochrony roślin i nasiennictwa oraz w inspekcji weterynaryjnej. Ma on również przyczynić się do podniesienia kwalifikacji pracowników tych inspekcji, którzy wykonują zadania kontrolne. W spotkaniu wzięli udział wojewoda lubelski Przemysław Czarnek, dyrektor Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lublinie Teresa Wyłupek oraz dyrektor Biura Dyrektora Generalnego GIORiN Maciej Dudkiewicz.

„Skuteczne standardy nadzoru” to pozakonkursowy projekt Szefa Służby Cywilnej o charakterze systemowym, realizowany w ramach Działania 2.18 „Wysokiej jakości usługi administracyjne” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.