Dzień Służby Cywilnej: Szef Służby Cywilnej w Komendzie Głównej Policji

09.11.2017

W Komendzie Głównej Policji odbyły się dziś uroczyste obchody Dnia Służby Cywilnej. Z tej okazji Szef Służby Cywilnej wraz z Komendantem Głównym Policji wręczyli pracownikom cywilnym Policji medale, nagrody i listy gratulacyjne.

Dzień Służby Cywilnej, który tradycyjnie przypada w Narodowe Święto Niepodległości, skłania do refleksji i podsumowań. Podczas uroczystości wręczono:

  • medale za długoletnią służbę przyznane przez Prezydenta RP,
  • medale za zasługi dla Policji przyznane przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji,
  • nagrody Komendanta Głównego Policji.

Komendant Główny Policji nadinsp. Jarosław Szymczyk odczytał także list, który do pracowników cywilnych Policji skierował Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusz Błaszczak. Minister podkreślił w nim, że członkowie korpusu służby cywilnej, którzy pracują w Policji są ważnym elementem tej formacji, niezbędnym do jej sprawnego funkcjonowania.

Więcej informacji na temat przyznanych odznaczeń i przebiegu uroczystości na stronie Komendy Głównej Policji.