Dzień Służby Cywilnej: Szef Służby Cywilnej w Komendzie Stołecznej Policji

17.11.2017
Zdjęcie przedstawia uczestników uroczystości

Szef Służby Cywilnej Dobrosław Dowiat-Urbański uczestniczył dzisiaj w obchodach Dnia Służby Cywilnej w Komendzie Stołecznej Policji. Z tej okazji 101 pracowników cywilnych garnizonu stołecznego otrzymało listy gratulacyjne i okolicznościowe nagrody.

W czasie uroczystości minister Dobrosław Dowiat-Urbański pogratulował zarówno pracownikom, jak i funkcjonariuszom stołecznej Policji dotychczasowych osiągnięć i sukcesów zawodowych. Podkreślił, że praca cywilnych pracowników, choć często mniej efektowna od pracy ich umundurowanych kolegów, jest równie ważna dla zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców Warszawy.

W spotkaniu wziął udział także nowo powołany Komendant Stołecznej Policji, nadinspektor Paweł Dobrodziej. Życzenia złożył również Jan Gałązka - Przewodniczący Wojewódzkiego Zarządu Zakładowego NSZZ Pracowników Policji w KSP, a także Kapelan Komendy Stołecznej Policji ks. Józef Jachimczak.

Więcej informacji na stronie internetowej Komendy Stołecznej Policji.