Dzień Służby Cywilnej w Policji

12.11.2019
Na pierwszym planie poczet sztandarowy KGP, na dalszym planie uczestnicy uroczystości stoją podczas hymnu

– Pracownicy i urzędnicy służby cywilnej pracują nie tylko w ministerstwach i innych urzędach, ale także w formacjach mundurowych, w tym w Policji. Codziennie wspierają w działaniu funkcjonariuszy i to również dzięki nim Policja osiąga tak dobre wyniki w zwalczaniu przestępczości oraz cieszy się szacunkiem i poparciem społecznym – powiedział Szef Służby Cywilnej Dobrosław Dowiat-Urbański podczas obchodów Dnia Służby Cywilnej.

8 listopada w Auli Kryształowej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie odbyły się uroczystości Dnia Służby Cywilnej, zorganiozowane przez Komendę Główną Policji. W obecności kierownictwa KGP oraz Rektora SGGW prof. dr. hab. Wiesława Bielawskiego Komendant Główny Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk i Szef Służby Cywilnej Dobrosław Dowiat-Urbański wręczyli zasłużonym pracownikom Policji odznaczenia państwowe i resortowe oraz listy gratulacyjne.

Zapraszamy do zapoznania się z obszerną relacją z uroczystości.