Dziś w KPRM - warsztaty dla aplikantów Akademii Dyplomatycznej MSZ

23.05.2018
Szef Służby Cywilnej Dobrosław Dowiat-Urbański otwiera warsztaty dla aplikantów Akademii Dyplomatycznej MSZ

Główne tematy dzisiejszych warsztatów dla aplikantów Akademii Dyplomatycznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych (MSZ) to zarządzanie w służbie cywilnej, prosty język urzędowy i współpraca międzynarodowa Szefa Służby Cywilnej. Dzięki udziałowi w spotkaniu aplikanci mogli pogłębić wiedzę ogólną i specjalistyczną oraz udoskonalić umiejętności niezbędne w służbie dyplomatyczno-konsularnej.

Spotkanie otworzył szef służby cywilnej Dobrosław Dowiat-Urbański, który podkreślił, że członkowie służby zagranicznej są jednocześnie członkami służby cywilnej i biorą odpowiedzialność za kształt polskiej administracji. Dyrektor Akademii Dyplomatycznej MSZ Artur Harazim przypomniał, że członkowie korpusu służby zagranicznej mogą uzyskać mianowanie w służbie cywilnej zachęcił aplikantów do udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym.

Zastępca dyrektora Departamentu Służby Cywilnej (DSC) KPRM Michał Graczyk przedstawił system i sposób funkcjonowania służby cywilnej w Polsce. Omówił m.in. zasady, które obowiązują członków korpusu, ich prawa oraz obowiązki.

Aplikanci Akademii Dyplomatycznej MSZ wzięli też udział w trzech warsztatach. Poprowadzili je pracownicy DSC KPRM:

  • „Zarządzanie zasobami ludzkimi w służbie cywilnej” − Julia Tyszko, Kamil Kazimierczuk,
  • „Prosty język narzędziem skutecznej komunikacji” − Mateusz Pawelec, Anna Prażuch,
  • „Współpraca międzynarodowa Szefa Służby Cywilnej”− dr Łukasz Świetlikowski, Krzysztof Banaś.

Po części warsztatowej aplikanci Akademii Dyplomatycznej zwiedzili gmach KPRM. Po najważniejszych salach Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oprowadził gości Wojciech Zawadzki, pracownik DSC.

Do spotkania doszło, podobnie jak w ubiegłym roku, z inicjatywy dyrektora Akademii Dyplomatycznej MSZ.

Akademia Dyplomatyczna jest jednostką organizacyjną MSZ, która rozpoczęła działalność 1 października 2016 roku. Ma za zadanie przygotować aplikantów do pracy w służbie dyplomatyczno-konsularnej. W Akademii rozwijają swoje kompetencje także obecni urzędnicy MSZ, przygotowując się do pracy w instytucjach międzynarodowych.