Dzisiaj w KPRM Dzień otwarty dla służby cywilnej – to już piąte spotkanie z tego cyklu

26.05.2017
Szef służby cywilnej Dobrosław Dowiat-Urbański wita uczestników Dnia otwartego dla służby cywilnej. Po jego lewej stronie stoją dyrektor Departamerntu Służby Cywilnej Urszula Dubejko oraz członek Rady Służby Publicznej docent Marek Kisilowski

- Jestem przekonany, że wzbogacając swoją wiedzę, stale doskonaląc kompetencje oraz dzieląc się doświadczeniami - pomogą mi Państwo wzmocnić szeregi korpusu służby cywilnej, tak abyśmy mogli pełnić naszą misję godnie. Najlepiej, jak potrafimy – powiedział szef służby cywilnej Dobrosław Dowiat-Urbański, witając uczestników piątej edycji Dnia otwartego.

W ramach Dnia otwartego Kancelarię Premiera odwiedziło ok. 300 pracowników z blisko 180 urzędów administracji rządowej z całego kraju. Spotkanie otworzył szef służby cywilnej Dobrosław Dowiat-Urbański, który podkreślił wagę wydarzenia i niełatwą rolę służb kadrowych urzędów w codziennych staraniach o zachowanie najwyższych standardów zarządzania zasobami ludzkimi. Minister Dowiat-Urbański podziękował tej grupie pracowników za  dotychczasowy trud i zaangażowanie.

Podobnie jak w latach minionych – uczestnicy Dnia otwartego mieli możliwość rozmowy z pracownikami Departamentu Służby Cywilnej i Departamentu Prawnego KPRM, Ministerstwa Finansów oraz Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. W tym roku zaaranżowano 9 stolików tematycznych, przy których uczestnicy spotkania dyskutowali z ekspertami na temat problemów dotyczących następujących obszarów: 

 • nabory w służbie cywilnej oraz oceny okresowe;
 • stosunek pracy w służbie cywilnej (nawiązanie, zmiana i ustanie, odpowiedzialność dyscyplinarna, czas pracy);
 • postępowanie kwalifikacyjne i mianowania w służbie cywilnej, pierwsza ocena w służbie cywilnej, służba przygotowawcza, zgoda na publikację ogłoszenia o naborze dla cudzoziemców;
 • prawo pracy, zatrudnienie osób z niepełnosprawnością;
 • opisy stanowisk pracy, IPRZ;
 • wynagrodzenia w służbie cywilnej;
 • szkolenia w służbie cywilnej, projekty europejskie;
 • Krajowa Szkoła Administracji Publicznej im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego;
 • kadry Krajowej Administracji Skarbowej.

Uczestnicy spotkania mieli również możliwość wzięcia udziału w warsztatach, na których omawiano:

 • zagadnienia dotyczące stosunku pracy w służbie cywilnej;
 • temat optymalizacji procesu sporządzania opisów i dobre praktyki w tym zakresie;
 • kwestie etyczne w służbie cywilnej;
 • temat przyjaznej, a przy tym skutecznej komunikacji.

Dzień otwarty dla służby cywilnej w podobnej formule został prowadzony już po raz piąty.  Zarówno doświadczenia z lat ubiegłych, jak i pierwsze opinie zebrane od uczestników tegorocznego spotkania pokazują, jak bardzo tego rodzaju fora wymiany doświadczeń są potrzebne. Świadczą o tym także spotkania Szefa Służby Cywilnej z pracownikami urzędów administracji wojewódzkiej i powiatowej - organizowane przez Departament Służby Cywilnej KPRM w ramach dni otwartych dla służby cywilnej poszczególnych województw.