Dzisiaj w KSAP konferencja absolwentów

21.03.2017
Konferencja absolwentów XXVII Promocji Jan Karski"Urzędnik w służbie publicznej"

Na zakończenie kształcenia w KSAP słuchacze XXVII Promocji „Jan Karski” zorganizowali konferencję „Urzędnik w służbie publicznej”.

Słuchacze XXVII Promocji zaproponowali nieco inną formułę tego dorocznego wydarzenia. Poza prezentacją doświadczeń, które zdobyli podczas staży zagranicznych i krajowych, otworzyli pole do dyskusji z udziałem ekspertów, praktyków oraz sympatyków Krajowej Szkoły Administracji Publicznej im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego. Dyskusja, którą moderowali słuchacze XXVII Promocji, koncentrowała się wokół trzech bloków tematycznych:

Blok I – „Służba urzędnicza a etyka”

  • Ewa Junczyk-Ziomecka, Prezes Fundacji Edukacyjnej Jana Karskiego
  • Prof. dr hab. Jacek Hołówka, Instytut Filozofii, Uniwersytet Warszawski
  • Rafał Siemianowski, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, absolwent Georgetown Leadership Seminar
  • Andrzej Fąfara, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, absolwent Georgetown Leadership Seminar
  • Lucyna Długosz-Nowicka, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Wyższa Komisja Dyscyplinarna Służby Cywilnej

Blok II – „Służba dyplomatyczna”, wystąpienia słuchaczy KSAP

  • Wyzwania dla Polski związane z perspektywą członkostwa w Radzie Bezpieczeństwa ONZ – Rafał Sułkowski
  • Soft power w szkocką kratę – polityka zagraniczna Szkocji – Marcin Surowiec
  • "Stabilność oparta na kryzysie" – architektura bezpieczeństwa w Azji Północno-Wschodniej – Mateusz Małek

Blok III – „Służba urzędnicza a bezpieczeństwo państwa”, wystąpienia słuchaczy KSAP

  • Bezpieczeństwo elektroenergetyczne Polski w kontekście budowy Unii Energetycznej – Radosława Bociek
  • Cywilne i militarne aspekty cyberbezpieczeństwa państwa – Tomasz Wlaź, Jakub Dysarz

 Do udziału w konferencji, którą otworzył oraz podsumował dyrektor KSAP, dr Wojciech Federczyk - słuchacze Szkoły zaprosili także Marka Skulimowskiego, Prezesa Fundacji Kościuszkowskiej. Jego wystąpienia wysłuchano po zakończeniu dyskusji na temat etyki i etosu służby urzędniczej.

Z końcem marca słuchacze XXVII Promocji "Jan Karski" zakończą naukę w KSAP i podejmą - w ramach pierwszego zatrudnienia - pracę w urzędach administracji publicznej.

 

Pliki do pobrania: